Medlem

Välkommen att bli medlem hos oss!

Medlem i Birdlife Sverige är automatiskt medlem i ÖSOF, men för att få tidskriften behöver man betala en prenumerationsavgift på 150 kr/år.

Om man inte är medlem i Birdlife Sverige kan man bli medlem i ÖSOF genom att betala en årsavgift 150 kr och får då också tidskriften.

Betala in avgiften på vårt bankgiro 5174-0983 och glöm inte skriva ditt namn och adress samt e-post.