Fåglar i östra Småland

Redaktör och ansvarig utgivare: Åke Nilsson
nilsson.ake@hotmail.com
Tidskriften utkommer med tre nummer per år.
Medlemmar i SOF ( Sveriges Ornitologiska Förening) bosatta i östra Småland, är automatiskt anslutna till ÖSOF.
För att erhålla tidskriften betalas kr 150:- på bankgiro 5174-0983.
Medlemmar som icke är SOF-ansluten kan bli medlem och erhålla tidskriften genom att betala kr 150:-.

Tidskriftsarkiv

Innehåll äldre årgångar i PDF-format

Omslag-1-18
Innehåll nr: 1/18
Ledare: I det lilla och i det stora. Rainer Winkler, ordf.Tjust Fågelklubb
Uppsats: Ring- och färgmärkt myrspov på Sladö. Bo Lewander
Beruv i Västerviks kommun 2017. Larsgunnar Nilsson, Kent Gullquist
Ringmärkning av horn- , jord- och kattugglor i Tjust 2017. Larsgunnar Nilsson, Kent Gullquist
Uknö fågellokal – en pärla utan formellt skydd. Magnus Kasselstrand, Larsgunnar Nilsson

Övrigt: Information från Regionala rapportkommittén – Rrk östra Småland.

Kallelse till ÖSOF:s årsmöte 7/4

Bild: Järpkyckling Foto: Mikael Sandström

 

Innehåll nr: 2/18
Ledare: Länsstyrelsen i Kalmar förenar klubbarna i östra Småland
Uppsats: Fågelrapport för 2017
Leon Axelsson Widén, Henric Jennersjö, Calle Ljungberg och Åke Nilsson
Innehåll nr: 3/18
Ledare: Digitaliseringen
Uppsats: Kustfågelinventering. Åke Nilsson Tommy Larsson.

Sjöfågelräkningar i östra Småland januari 2018. Tommy Larsson.

Inventering av ägretthäger 2018 Bottorp. Harald Persson.

Ringmärkning av Sveriges första ägretthägrar. Åke Nilsson.

Beruven i östra Småland 2018. Tommy Larsson.

Projekt skräntärna har återskapats. Ulrik Lötberg.

Skräntärnorna på Furön med GPS-sändare. Åke Nilsson.

Rödtrast i Patamalm. Bobbo Karlsson.

Övrigt: Allhelgonarallyt, Lusserally.