Fåglar i östra Småland

Redaktör och ansvarig utgivare: Åke Nilsson
nilsson.ake@hotmail.com
Tidskriften utkommer med tre nummer per år.
Medlemmar i Birdlife Sverige, SOF ( Sveriges Ornitologiska Förening) bosatta i östra Småland, är automatiskt anslutna till ÖSOF.
För att erhålla tidskriften betalas kr 150:- på bankgiro 5174-0983.
Medlemmar som icke är Birdlife Sverige, SOF-ansluten kan bli medlem och erhålla tidskriften genom att betala kr 150:-.

Tidskriftsarkiv

Innehåll äldre årgångar i PDF-format. Samt fr.o.m. 2019 tidskriften digitalt.