Östra Småland Ornitologiska Förening (ÖSOF) är en regionalförening till Birdlife Sverige.
Föreningens syfte är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i östra Småland.