Östra Småland Ornitologiska Förening (ÖSOF) är en regionalförening till Birdlife Sverige.
Föreningens syfte är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom fastlandsdelen av Kalmar län.

Inställt

Vi kör digitalt. Kontakta Åke Nilsson om du vill delta.

Årsmöte för Östra Smålands ornitologiska förening

Söndag 5 april 2020 kl. 15.00