Östra Småland Ornitologiska Förening (ÖSOF) är en regionalförening till Birdlife Sverige. Föreningens syfte är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom fastlandsdelen av Kalmar län.

Lusserally 2018!

I år kör vi ytterligare ett lusserally och hoppas att många tar chansen att delta.Årets lusserally äger rum lördagen 15 december. Förstapriset är som vanligt ett presentkort på 500 kr i Naturbokhandeln i Stenåsa, till det laget som hittar flest arter. Precis som vanligt kommer det att lottas ut ett tröstpris på 300 kronor bland övriga deltagande lag. För att få vara med i tävlingen måste man ha betalat in sin medlemsavgift till ÖSOF för 2018.

Alla lagen har fem sammanhängande timmar till sitt förfogande, man väljer själv när man vill starta. Man får bara tillgodoräkna sig fågelarter inom ÖSOF:s verksamhetsområde, d.v.s. Kalmar län utom Öland och Smålandsdelen av Östergötlands län. Man behöver inte sluta där man började räkna. Laget ska bestå av 2-4 personer och alla i laget måste se arten för att den ska få räknas. Dock behöver inte alla lagmedlemmar se samma individ.

Laget måste anmälas till Åke Nilsson senast onsdagen 12 december och en lista på sedda arter ska sändas till nilsson.ake@hotmail.com senast på söndagen 16 december. Åke räknar ut det totala antalet sedda arter och sedan betalar alla deltagare 1 kr/art till ÖSOF:s bankgiro 5174-0983 före den 21 dec.

LYCKA TILL och HÄNG PÅ!